สุขภาพผู้หญิง

 • Human chorionic gonadotropin (HCG) Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของ chorionic gonadotropin (HCG) ของมนุษย์

  Human chorionic gonadotropin (HCG) Rapid Test เป็นการตรวจด้วยวิธี immunoassay แบบโครมาโตกราฟีอย่างรวดเร็วสำหรับคุณภาพของ gonadotropin chorionic ของมนุษย์ในปัสสาวะหรือซีรัมเพื่อช่วยในการตรวจหาการตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรกการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถอ่านผลลัพธ์ได้ใน 3 นาทีสำหรับปัสสาวะ และ 5 นาทีสำหรับซีรั่มความไวสูง โดยมีการตรวจจับขั้นต่ำ 25 mIU/มล.

   

 • Luteinizing hormone (LH) Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของฮอร์โมน Luteinizing (LH)

  Luteinising Hormone Rapid Test เป็นการทดสอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้หลักการดับเบิ้ลแอนตี้แซนวิชดำเนินการได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ไม่ต้องมีการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และตีความได้ง่ายการทดสอบนั้นรวดเร็วและสามารถอ่านผลลัพธ์ได้ภายใน 3 นาทีสำหรับการทดสอบปัสสาวะความไวสูง โดยมีการตรวจจับขั้นต่ำ 25 mIU/มล. เสถียร สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุสูงสุด 24 เดือน