ไทฟอยด์

  • Typhoid IgG/IgM Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของไทฟอยด์ IgG/IgM

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของไทฟอยด์ IgG/IgM ขึ้นอยู่กับหลักการทางเทคนิคของวิธีทางอ้อมใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบนั้นรวดเร็วและผลลัพธ์ก็ตีความได้ง่าย ใช้เวลา 10 นาทีในการตีความมีความเสถียรสูง เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุนานถึง 24 เดือนความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง