เครื่องหมายเนื้องอก

  • FOB Rapid Test Cassette colloidal gold method

    FOB Rapid Test Cassette วิธีคอลลอยด์ทองคำ

    FOB Rapid Test Cassette เป็นชุดทดสอบอุจจาระที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดใดๆชุดนี้ใช้หลักการของวิธีการแซนด์วิชแอนติบอดีคู่ขั้นตอนนั้นง่ายและตีความได้ง่าย และสามารถอ่านผลลัพธ์ได้ใน 5 นาทีมีความไวสูงด้วยการตรวจหาขั้นต่ำ 100ng/ml และมีความแม่นยำสูงในการตรวจหาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง