วัณโรค

  • Tuberculosis IgG IgM Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของวัณโรค IgG IgM

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของวัณโรค IgG/IgM อิงตามหลักการทางเทคนิคของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่การทดสอบทำได้ง่ายและทำได้ในขั้นตอนเดียวสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถอ่านผลลัพธ์ได้ภายใน 10 นาทีมีความเสถียรและสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 24 เดือนความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง