ซิฟลิส

  • Syphilis Rapid Test Cassette

    ซิฟิลิส Rapid Test Cassette

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของซิฟิลิสใช้หลักการทางเทคนิคของวิธีแซนวิชคู่การทดสอบทำได้ง่ายและทำได้ในขั้นตอนเดียวสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถอ่านผลลัพธ์ได้ภายใน 15 นาทีมีความเสถียรและสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 24 เดือน