โรตาไวรัส

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Rotavirus Antigen

    Rotavirus Antigen Rapid Test เป็นชุดทดสอบอุจจาระที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆชุดนี้ใช้หลักการของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่มันใช้งานง่ายและง่ายต่อการตีความการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถตีความผลลัพธ์ได้ภายใน 10 นาทีผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำสูง มีความไวและความจำเพาะสูงมีความเสถียรและสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 24 เดือน