สถานี China Trade Fair อินโดนีเซีย

ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 26 มีนาคม งาน China Trade Expo ประจำปี 2022 (สถานีอินโดนีเซีย) ก็ได้ข้อสรุปสำเร็จเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด บริษัทของเราได้สื่อสารกับลูกค้าผ่านวิดีโอออนไลน์นิทรรศการส่วนใหญ่นำเสนอผลิตภัณฑ์แอนติเจนของโควิด-19 รวมถึงชุดทดสอบแอนติเจน COVID-19 (SARS-CoV-2) (Oropharyngeal), ชุดทดสอบ Single Rapid Self Antigen ของ COVID-19 ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้าในท้องถิ่น0101025555444666633


เวลาที่โพสต์:-11 เม.ย.-2565