ไข้หวัดใหญ่

 • COVID-19 / Influenza A&B Antigen Test Kit

  ชุดทดสอบแอนติเจน COVID-19 / Influenza A&B

  การทดสอบแอนติเจนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ A+B ใช้หลักการทางเทคนิคของวิธีแซนวิชแอนติบอดีคู่เป็นการทดสอบแอนติเจนที่มีความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำสูงเป็นการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการติดเชื้อ ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม สามารถเก็บตัวอย่างได้ตลอดเวลาและสามารถตีความได้ง่ายการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถตีความผลลัพธ์ได้ภายใน 15 นาที

 • FLU A +B Antigen Rapid Test Cassette colloidal gold method

  FLU A +B Antigen Rapid Test Cassette วิธีคอลลอยด์โกลด์

  FLU A +B Antigen Rapid Test Cassette ใช้หลักการทางเทคนิคของวิธีแซนวิชแอนติบอดีคู่เป็นการทดสอบแอนติเจนที่มีความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำสูงเป็นการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการติดเชื้อ ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม สามารถเก็บตัวอย่างได้ตลอดเวลาและสามารถตีความได้ง่ายการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถตีความผลลัพธ์ได้ภายใน 15 นาที เป็นการตรวจด้วยอิมมูโนแอสเซย์แบบโครมาโตกราฟีอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติเจนของไข้หวัดใหญ่ A และ B ในตัวอย่างเนื้อเยื่อจมูก/ช่องจมูก