CRP

  • CRP Semi-Quantitative Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วแบบกึ่งปริมาณ CRP

    CRP Semi-Quantitative Rapid Test ขึ้นอยู่กับหลักการทางเทคนิคของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่ใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบนั้นรวดเร็วและผลลัพธ์ก็ตีความได้ง่าย ใช้เวลา 5 นาทีในการตีความมีความเสถียรสูง เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุนานถึง 24 เดือนความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง