เครื่องหมายหัวใจ

 • CRP Semi-Quantitative Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วแบบกึ่งปริมาณ CRP

  CRP Semi-Quantitative Rapid Test ขึ้นอยู่กับหลักการทางเทคนิคของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่ใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบนั้นรวดเร็วและผลลัพธ์ก็ตีความได้ง่าย ใช้เวลา 5 นาทีในการตีความมีความเสถียรสูง เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุนานถึง 24 เดือนความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง

 • Cardiac Troponin I(cTnI)/Myoglobin(MYO)/Creatine Kinase Isoenzyme(CK-MB)Rapid Test

  Cardiac Troponin I (cTnI) / Myoglobin (MYO) / Creatine Kinase Isoenzyme (CK-MB) การทดสอบอย่างรวดเร็ว

  Cardiac Troponin I (CTnI) /Myoglobin(MYO)/Creatine Kinase Isoenzyme (CK-MB) Rapid Test อาศัยหลักการทางเทคนิคของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือการทดสอบเพิ่มเติมสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบนั้นรวดเร็วและผลลัพธ์ก็ตีความได้ง่าย ใช้เวลา 10 นาทีในการตีความมีความเสถียรสูง เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุนานถึง 24 เดือนความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง

 • Cardiac Troponin I (CTnl) Rapid Test

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Cardiac Troponin I (CTnl)

  การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Cardiac Troponin I (CTnI) ขึ้นอยู่กับหลักการทางเทคนิคของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่ใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆสามารถทดสอบความครอบคลุมของสิ่งส่งตรวจอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่มและพลาสมาการทดสอบนั้นรวดเร็วและผลลัพธ์ก็ตีความได้ง่าย ใช้เวลา 10 นาทีในการตีความมีความเสถียรสูง เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุนานถึง 24 เดือนความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง