อะดีโน

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Adenovirus Antigen

    Adenovirus Antigen Rapid Test เป็นชุดทดสอบอุจจาระที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดใดๆใช้หลักการดับเบิ้ลแอนตี้แซนวิชใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือการทดสอบเพิ่มเติม และเก็บตัวอย่างได้ง่ายการทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถอ่านผลลัพธ์ได้ภายใน 10 นาทีความไว ความแม่นยำ และความจำเพาะสูง

  • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Adeno/Rota Antigen

    การทดสอบแอนติเจนของ adenovirus/rotavirus อย่างรวดเร็วนั้นอิงตามหลักการทางเทคนิคของวิธีการต่อต้านแซนวิชแบบคู่สามารถใช้สำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพของแอนติเจน adenovirus และแอนติเจนโรตาไวรัสในตัวอย่างอุจจาระเป็นขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก ตีความง่าย ตัดสินได้ด้วยสายตา และตีความผลลัพธ์ได้ภายใน 10 นาทีความไวสูง ความจำเพาะสูง และความแม่นยำสูง